Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené na těchto webových stránkách slouží pouze pro všeobecné informační a/nebo zábavné účely.

Informace poskytuje korelachocholata.cz, a přestože se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádné záruky, výslovné ani předpokládané, týkající se úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti webových stránek nebo informací, produktů, služeb nebo související grafiky obsažených na těchto webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, mimo jiné včetně nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou ztrátou dat nebo zisku, která vznikla v důsledku používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi.

Prostřednictvím těchto webových stránek můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou korelachocholata.cz. Nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek nemáme žádnou kontrolu. Zařazení jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili bezproblémový chod stránek. Korelachocholata.cz však nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu, ani za ně nenese odpovědnost.

V některých případech můžeme od poskytovatelů produktů a služeb, které na těchto webových stránkách nabízíme nebo doporučujeme, obdržet provizi nebo poplatek.

Neposkytujeme žádné záruky týkající se vašeho úspěchu v souvislosti s používáním jakýchkoli produktů a/nebo služeb představených na těchto webových stránkách.

Svědectví a příklady použité na těchto webových stránkách odrážejí mimořádné výsledky, které se nemusí vztahovat na průměrného kupujícího jakýchkoli a všech produktů a/nebo služeb představených na těchto webových stránkách. Kromě toho zde použité reference a příklady nepředstavují prohlášení, tvrzení nebo záruky, že vy nebo kdokoli jiný dosáhne stejných nebo rovnocenných výsledků. Úspěch každého jednotlivce závisí na jeho vlastním zázemí a zkušenostech; osobní touze a motivaci; stejně jako na odhodlání, nasazení a tvrdé práci.

Neexistují žádné záruky, že minulé a/nebo současné výdělky budou přetrvávat i v budoucnosti nebo že je bude možné někdy znovu zopakovat. S každým podnikatelským záměrem je spojena řada předvídatelných i nepředvídatelných rizik. Navíc změny v oblasti internetu, internetových předpisů, webových stránek a vyhledávačů probíhají neustále a průběžně, což může mít vliv na budoucí výsledky a úspěchy. Proto nemůžeme zaručit vaše budoucí výsledky a/nebo úspěch s ohledem na jakýkoli produkt nebo službu prezentovanou na těchto stránkách a nepřebíráme žádnou odpovědnost za vaše jednání s ohledem na tato předvídatelná nebo nepředvídatelná rizika.

Použití jakýchkoli informací, produktů a/nebo služeb musí být založeno na vaší vlastní pečlivosti. Rovněž musíte souhlasit s tím, že neneseme žádnou odpovědnost ani nás nebudete činit odpovědnými za úspěch či neúspěch vašeho podnikání, které přímo či nepřímo souvisí s nákupem a/nebo používáním jakýchkoli nebo všech našich informací a produktů a/nebo služeb.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

GermanFrenchUSA